Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Top 3 visies herontwikkeling fortterrein Overeindseweg

maandag, 19 januari 2015

logo provincie Nieuw

De drie meest inspirerende visies voor herontwikkeling van het fortterrein aan de Overeindseweg zijn geselecteerd. Met deze eerste selectieronde komt de nieuwe toekomst voor het bijzondere terrein een stap dichterbij. De komende twee maanden krijgen de inschrijvers de gelegenheid om hun visie uit te werken tot een concreet plan. Met de verkoop van het fortterrein zorgt de gemeente in samenwerking dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de daarbij behorende forten en overige complexen publiek toegankelijk wordt.

Batterijen aan de Overeindseweg

In oktober kondigde de gemeente de verkoop van het fortterrein aan de Overeindseweg aan. De verkoop gebeurt via openbare inschrijving. De vraag van de gemeente naar creatieve ideeën voor herbestemming van het fortterrein leverde twintig visies op. Een selectiecommissie heeft de ingediende visies zorgvuldig beoordeeld. De top 3 inschrijvers wordt gevormd door aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein, architectuurbureau Sluijmer & Van Leeuwen uit Utrecht en communicatiebureau ID310 uit Houten.

Vervolgfase

De genoemde bedrijven worden uitgenodigd om hun visies in een concreet plan uit te werken. Na indiening kiest de selectiecommissie uit deze drie plannen het winnende plan. Eind april maakt de gemeente de winnende inschrijver bekend. In juli krijgt het fortterrein een nieuwe eigenaar en wordt het winnende plan gerealiseerd.

Beleving Nieuwe Hollandse Waterlinie

‘Met een nieuwe functie voor het fortterrein wordt het prachtige gebied van de Hollandse Waterlinie toegankelijk voor publiek. In combinatie met de nieuwe fietsbrug komt de beleving van de forten dichterbij’, aldus wethouder Johan Gadella.

In de toekomst moet de samenwerking met private partijen nog meer gaan leiden tot verrassende herbestemmingen van forten, recreatieve activiteiten en de herkenbaarheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zodat ook toekomstige generaties van het unieke en landschappelijke erfgoed kunnen genieten.

Meer weten?

De informatie over het fortterrein en de verkoopprocedure is te vinden op www.nieuwegein.nl/fortterreinovereindseweg

Aan de Overeindseweg ligt het prachtige terrein met restanten van de Hollandse Waterlinie, zoals een houten artillerieloods en een betonnen bomvrij wachthuis. De zogenoemde ‘Batterijen aan de Overeindseweg’ werden in 1871-1873 aangelegd als voorpost voor Fort Jutphaas. Het fortterrein aan de Overeindseweg ligt aan de noordzijde van het Amsterdam Rijnkanaal, ter hoogte van de Plofsluis.