Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het gemeentebestuur. Het bereidt besluiten voor en voert deze uit. De gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie. Naast dit ambtelijk apparaat bestaat de gemeente uit een dagelijks bestuur (het college van burgemeester & wethouders) en een algemeen bestuur of volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad).  

Organisatie gemeente Nieuwegein

Welke afdelingen zijn er en wat zijn hun taken?

gemeenteraad
griffie           |
-------  |
           |
college (1)
burgemeester en wethouders
namen bw
         |
directie
gemeentesecretaris Ellie
           |
directeur
          |
          |
          |
afdelingen
SMO-kwartiermakerSD-Niek WoltersOpenbaar Domein-Roelie
Mao-JZH-CMPG-Ronald (1)

TVL-Paulien de Jong

 

 

 

SMO-ArnoldRuimtelijk Domein-Michael
FIN-Ronnie HuntingSupport-Marco Schermer
Ronnie Hunting, wndStadswinkel - Esther ter Horst
* = dubbele functie

Downloads