Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Geldende regelingen op 1 mei 2017

 • Normen- en toetsingskader accountantscontrole jaarrekening 2009

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 16-02-2006
 • Normen- en toetsingskader accountantscontrole jaarrekening 2010

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 04-11-2010
 • Nota Grondbeleid 2015-2019

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 11-01-2016
 • Nota Grondprijzen 2015

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 15-01-2015
 • Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Bouwen in Nieuwegein. Ontwerpen op maat

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-03-2016
 • Notitie uitvoering prostitutiebeleid

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 17-11-2000
 • Ontheffingenbeleid winkeltijden

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 14-01-2016
 • Openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren, regeling

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 03-08-2011
 • Organisatieregeling Gemeente Nieuwegein

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 25-07-2013
 • Parkeerbelastingverordening 2016

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2016