Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Geldende regelingen op 1 mei 2017

 • Beleid toepassing Wet Bibob 2014

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 24-04-2014
 • Beleid Toezicht en Handhaving regelgeving Kinderopvang en peuterspeelzalen

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 17-01-2013
 • Beleid zondagavondopenstelling levensmiddelen

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 21-06-2012 tot 07-01-2016
 • Beleidskader Mantelzorg 2010-2014

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2010
 • Beleidskader ondersteuning vrijwillige inzet 2010-2013

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2010
 • Beleidsnota Webwinkels Nieuwegein 2013

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 21-03-2013
 • Beleidsnotitie horeca-exploitatie 2015

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 13-05-2015
 • Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Nieuwegein

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 05-07-2012
 • Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Nieuwegein 2015

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 06-01-2015
 • Beleidsregel coffeeshopbeleid gemeente Nieuwegein

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 02-08-2012