Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Nieuwegein Internationaal

Achtergrond

Nieuwegein is internationaal actief. De gemeente wil binnen het internationaal beleid een bijdrage leveren aan democratische en bestuurlijke ontwikkeling op lokaal niveau in andere delen van de wereld.  Daarnaast zoekt de gemeente ook aansluiting bij andere internationale ontwikkelingen om zo de kwaliteit van haar eigen activiteiten en plannen te verbeteren. Nieuwegein werkt bijvoorbeeld samen met andere nieuwe gemeenten in Europa, onder andere om kennis uit te wisselen en fondsen te werven voor vernieuwende projecten in de eigen gemeente.

Stedenband

Nieuwegein heeft een stedenband met de stad Rundu in Namibië. Via deze stedenband krijgt het internationale beleid in Nieuwegein een concreet gezicht. In onderling overleg met de partnerstad en stedenbandgroep in Nieuwegein worden internationale activiteiten opgezet en ondersteund, zoals inhoudelijke samenwerkingsprojecten en fondsenwervingscampagnes.

Informatie

Werkgroep Rundu: www.werkgroeprundu.nl
E-mail: info@werkgroeprundu.nl