Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Informatiebijeenkomst woningbouw 'Doorslagzone'

maandag, 13 februari 2017

Dinsdag 14 februari is er een informatieavond over de ontwikkeling van woningen op de ‘Doorslagzone’. Dit is het stuk grond langs de Doorslag voor het Stadshuis en Theater DE KOM.  De avond is in de raadzaal van het stadshuis van 20:00-21:30 uur.

Van kantoren naar woningen

Dit stuk grond was oorspronkelijk bestemd voor de zogenaamde ‘Palmtorens’. Dit project ging destijds niet door. Ontwikkelcombinatie NEOO en Koopmans Bouwgroep heeft een optie genomen op deze grond om de ideeën voor woningbouw verder te kunnen uitwerken. 

Doel van de bijeenkomst

Tijdens deze avond geeft de gemeente een toelichting op de kaders waarbinnen het plan ontwikkeld kan worden en vertellen architect en ontwikkelaar over hun plannen, de totstandkoming daarvan en de globale planning. Wij stellen het op prijs als u ons laat weten of u van plan bent om te komen. U kunt dat doen via mail neno@neoo.nu   

Actuele informatie over de ontwikkelingen in de Binnenstad kunt u vinden op de pagina: binnenstad