Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Nieuwegein Fietst! maakt meer enthousiast voor de fiets

woensdag, 15 februari 2017

wethouder Peter Snoeren heeft op 15 februari om 09.30 uur de aftrap gegeven van Nieuwegein fietst!. Dit nieuwe initiatief van Goedopweg in samenwerking met de gemeente Nieuwegein besteedt meer aandacht aan de fietsmogelijkheden in, naar en vanuit de stad. Het samenwerkingsprogramma heeft als doel de bereikbaarheid van de regio te vergroten. Om mensen enthousiast te maken vaker te gaan fietsen, organiseert Nieuwegein fietst! dit jaar diverse fietsacties.

“Fietsen is snel en je blijft er ook nog fit bij. Als je fietst, draag je bij aan een schone, duurzame leefomgeving. Toch stappen nog één op de drie inwoners dagelijks in de auto, zo blijkt uit de inwonersenquête 2016 van de gemeente. Met Nieuwegein fietst! zetten we fietsen als alternatief op de kaart”, zegt Snoeren.

Originele Nieuwegein-fiets

Nieuwegein fietst! trapt af met een fotowedstrijd voor amateurs en professionals. “We dagen alle mensen die in Nieuwegein wonen of werken uit om hun eigen fietsverhaal in beeld te brengen”, aldus Snoeren. Voor de winnaars staat een originele Nieuwegein-fiets klaar. Daarnaast is er een extra prijs te winnen voor de beste fietsfoto van de Nieuwe Heemsteedsebrug. Die brug is immers een belangrijke schakel in het regionale fietsnetwerk en biedt een comfortabele snelfietsroute tussen onder meer Houten en Nieuwegein.

Meedoen met de fotowedstrijd kan tot 15 maart en is heel eenvoudig: upload een fietsfoto op de Facebook-pagina Nieuwegein fietst! of via Twitter (@ngeinfietst) of Instagram (@ngeinfietst) met de hashtag #nieuwegeinfietst. Meer informatie op www.nieuwegeinfietst.nl.

Fietsen op de kaart

Na de fotowedstrijd ‘Fietsen in beeld’ volgen meer activiteiten om fietsen in Nieuwegein op de kaart te zetten. In het voorjaar krijgt Nieuwegein – in navolging van Houten – gekleurde bewegwijzeringsstickers op doorgaande fietsroutes. Nieuwegein fietst! organiseert een kleurrijk evenement om fietsers met de routes te laten kennismaken. ‘Fietsen naar je werk’ zet de fietsforens komende zomer in het zonnetje met een verkiezing van de fietsforens van het jaar. Kinderen van de basisscholen worden uitgedaagd om bij de start van het nieuwe schooljaar hun eigen TV-commercial te maken over veilig fietsen. Ook besteedt Nieuwegein fietst! op een creatieve manier extra aandacht aan de vernieuwde fietsinfrastructuur in Nieuwegein.

Samen optrekken voor duurzame fietscultuur

Om van Nieuwegein fietst! een succes te maken, wordt bij de uitvoering heel bewust samenwerking gezocht met inwoners uit de stad. Snoeren: “We spreken voortdurend met de wijkoverleggen, de Fietsersbond en Duurzaam Nieuwegein. Juist onze inwoners weten waar verbeteringen mogelijk zijn om fietsen snel en veilig te maken. Ook doen we ook een beroep op werkgevers en andere stakeholders om samen op te trekken. Het creëren van een duurzame fietscultuur heeft alleen kans van slagen als zoveel mogelijk mensen meedoen.”

Goedopweg

In Goedopweg werkt de gemeente Nieuwegein samen met de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de werkgevers in de regio (verenigd in de U15) aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Midden-Nederland. Goedopweg vloeit voort uit het landelijke initiatief Beter Benutten.