Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Commissaris van de Koning in Nieuwegein

donderdag, 16 februari 2017

Kantorenaanpak centraal tijdens werkbezoek

De commissaris van de Koning Willibrord van Beek en gedeputeerde Bart Krol brachten op donderdag 2 februari een werkbezoek aan Nieuwegein om de succesvolle kantorenaanpak met eigen ogen te aanschouwen. Burgemeester Frans Backhuijs en wethouders Johan Gadella en Hans Adriani verwelkomden hen met een rondleiding langs diverse omgevormde kantoorpanden. Het gezelschap maakte een rondrit door Nieuwegein en bracht daarbij bezoeken aan Merwestein en Rijnhuizen.

het gehele gezelschap op de foto

Positieve reacties

Commissaris Willibrord van Beek en gedeputeerde Bart Krol reageerden positief op de kantorenaanpak waar Nieuwegein al sinds 2010 mee actief is. Met die aanpak komt Nieuwegein ook de vraag naar woningen tegemoet.  De kantorenaanpak tot nu toe, de resultaten en de uitdagingen kwamen ter sprake. Het gezelschap ging naar verschillende plekken om de kantorentransformatie met eigen ogen te bekijken, zoals in Merwestein en Rijnhuizen. De provincie probeert de kantorenvoorraad in de provincie te beperken en ondersteunt de gemeente bij de gebiedsgerichte aanpak naar woon-werkgebied Rijnhuizen.

Merwestein

Zo bezochten zij Converso, een transformatieproject in de wijk Merwestein. In Merwestein zijn al meer dan 10 panden getransformeerd en Converso is een recent transformatieproject. De eerste fase van het project Converso ging in november 2016 van start en bestaat uit 66 koopappartementen. De volgende fase betreft 66 huurappartementen, waarmee Nieuwegein voorziet in een grote vraag. Uiterlijk 1 juli 2017 kunnen de kopers hun appartement betrekken.

Rijnhuizen

Ook het transformatieproject De Kroon op Jutphaas en de Wattbaan kregen aandacht tijdens het bezoek. Rijnhuizen transformeert van werk naar woon-werkgebied. De Kroon op Jutphaas is een nieuwbouwproject van 30 appartementen en 26 grondgebonden eengezinswoningen. Het wordt gebouwd op de hoek van Edisonbaan en Plettenburg nabij kasteel Rijnhuizen. Het kantoorgebouw aan de Wattbaan 27 (WB27) wordt getransformeerd tot een duurzaam appartementencomplex. Het bevat straks 77 huurappartementen.

Kantorenaanpak

De gemeente stimuleert de omvorming van leegstaande kantoren naar andere bestemmingen. De hoeveelheid kantoorruimte in Nieuwegein is sinds 2010 met bijna 14% gedaald. De gemeente verbindt partijen om tot goede plannen te komen. Wonen in voormalige kantoorpanden aantrekkelijk voor starters, maar ook voor doorstromers op de woningmarkt en 55-plussers. Door kantoorgebouwen te transformeren en een kwaliteitsslag te realiseren, is er een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van de buurt. Er is bij de gemeente één aanspreekpunt voor initiatieven voor leegstaande kantoorpanden, er zijn korte lijnen. De gemeente heeft een heldere werkwijze voor transformaties. De rol van de gemeente is gericht op het verbinden van initiatiefnemers en versnellen van processen.

Meer informatie over de Nieuwegeinse kantorenaanpak op deze website:

www.nieuwegein.nl/kantorenaanpak