Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Afzetting vanwege asbest op Forteiland Jutphaas

donderdag, 13 april 2017

Met ingang van woensdag 12 april is het afzetgebied bij Fort Jutphaas aangepast. Er is een kleiner gebied afgezet met geel/zwart lint, waarop de aanduiding ‘Asbest’ staat. Het afgezette gebied kon worden verkleind, omdat er inmiddels een asbestinventarisatierapport is opgesteld waaruit blijkt waar nu daadwerkelijk asbesthoudend materiaal is gevonden. De komende periode worden er voorbereidingen getroffen voor het verwijderen van het asbest binnen deze afzetting. Het gebied rond het zuidelijk deel van het forteiland Jutphaas is sinds donderdag 6 april afgezet.

Wat is de situatie?

Op een deel van het terrein van Fort Jutphaas is asbest aangetroffen. Het gaat om een asbesthoudende golfplaat in de sloot, een asbesthoudende buis bij de ingang van een van de bunkers en asbesthoudende snippers op de bodem. De gemeente Nieuwegein heeft opdracht gegeven om de asbesthoudende plaat en buis te laten verwijderen. De asbesthoudende snippers op de bodem kunnen nog niet direct worden verwijderd, omdat dit onder archeologische begeleiding moet gebeuren. Dit is nodig, omdat op de locatie waar de asbest gevonden is, de fundering en resten liggen van het kasteel Plettenburg. De gemeente gaat nu eerst deze archeologische begeleiding regelen. Om te bepalen of er behalve asbest aan de oppervlakte ook asbest in de bodem zit, vindt er ook een bodemonderzoek plaats.

Opruimwerkzaamheden

Het bodemonderzoek en de opruimwerkzaamheden worden verricht door gespecialiseerde bedrijven. Deze werknemers dragen beschermende kleding, omdat zij dagelijks met asbest werken. Dit is verplicht vanuit de arbowetgeving.

Bodemonderzoek

Omdat niet uit te sluiten is dat het asbesthoudende materiaal enkel aan de oppervlakte aanwezig is, maar zich mogelijk ook in de bodem bevindt, wordt er ook een bodemonderzoek gedaan. Het gebied blijft daarom afgesloten totdat duidelijk is om hoeveel asbest het gaat en hoe dit asbest verwijderd kan worden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kunt u dat lezen op onze website.

Is er gevaar voor de gezondheid?

Wanneer asbest verwerkt zit in bouwmaterialen zoals golfplaten, vensterbanken en pijpleidingen brengt dit geen gezondheidsrisico’s met zich mee zolang het asbest in ‘hechtgebonden’ toestand is. Dat wil zeggen dat de asbestvezels nog stevig vast in het materiaal zitten. Het zijn de asbestvezels die bij inademing diep in de longen kunnen doordringen en bij langdurige blootstelling na tientallen jaren buikvlieskanker, long- en longvlieskanker veroorzaken. Ga daarom nooit schuren of boren in deze materialen, maar laat ze intact. De vervuiling die is aangetroffen in het Fort Jutphaas is van dien aard dat er nauwelijks tot geen risico op besmetting is, omdat het gaat om ‘hechtgebonden’ materiaal. Daarbij is het gebied afgezet met linten en daarmee onbegaanbaar terrein.

Waar kan ik terecht voor informatie?

Mensen die op het zuidelijk deel van het forteiland geweest zijn en vragen hebben over gezondheidsrisico’s die ze mogelijk hebben gelopen, kunnen contact opnemen met de GGD of met de gemeente Nieuwegein:

• GGD regio Utrecht website https://www.ggdru.nl/mijn-gezondheid/gezond-in-huis/giftige-stoffen-in-huis/asbest.html of u kunt contact opnemen met Team Milieu & Gezondheid (op werkdagen 9.00-17.00 uur), (030) 850 78 79.

• Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met de heer Y. van Blommestein, toezichthouder gemeente Nieuwegein via het telefoonnummer (030) 752 40 41.