Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Steunbetuiging UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

donderdag, 20 april 2017

Regionale bestuurders van gemeenten, waterschappen en grote eigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 april hun steunbetuiging voor de UNESCO-nominatie aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd. De ondertekening is een belangrijke stap op weg naar de UNESCO werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding op het bestaande werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.

Symbolische overhandiging

Met het leggen van een puzzelstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben de vertegenwoordigers van betrokken partijen hun symbolische handtekening gezet en hebben met elkaar de verbinding gemaakt in de hele Linie. Deze houten puzzel is gemaakt door leerlingen van het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie in Geldermalsen.

Josan Meijers, voorzitter van de Liniecommissie: ‘Nederlanders zijn altijd heel ingenieus met ‘ons water’ geweest. We maakten land van water, en water van land. Dijken, waterwerken, we kennen het allemaal. Maar we gebruikten water lang geleden ook vaak als militaire verdediging. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is daar een geweldig mooi voorbeeld van. Forten, kazematten en open schootsvelden boden samen met de rivieren bescherming tegen de vijand. Een onderdeel van onze geschiedenis dat niet verloren mag gaan, maar dat we willen doorgeven aan volgende generaties. Een nominatie voor UNESCO werelderfgoed zou ons daarbij enorm helpen.’

Steunbetuiging UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie v2..jpg

Op de foto staat de Liniecommissie bestaande uit voorzitter Josan Meijers, gedeputeerde van Gelderland, Mariette Pennarts, gedeputeerde van Utrecht en Henri Swinkels, gedeputeerde van Noord-Brabant. Helaas verhinderd was Joke Geldhof, gedeputeerde van Noord-Holland. Verder op de foto de puzzel van de NHW waarop alle aanwezigen symbolisch een puzzelstuk gelegd hebben en op de achtergrond alle aanwezigen. Foto: Rick Huisinga

Steun de nominatie

Ook verschillende andere betrokken hebben inmiddels de steunbetuiging ondertekend. Op de website www.hollandsewaterlinie.nl staat een overzicht van alle steunbetuigingen die de Liniecommissie al heeft ontvangen en staat ook hoe u zelf steun kunt betuigen voor de nominatie.

UNESCO proces tot 2019

Het is een spannend jaar in het proces naar de werelderfgoedstatus voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In mei besluiten de vier colleges van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland over de indiening van het nominatiedossier. Vervolgens moet in december de ministerraad instemmen. In januari 2018 biedt de minister van OCW namens de regering het dossier aan bij UNESCO in Parijs. UNESCO toetst dan of de Nieuwe Hollandse Waterlinie de werelderfgoedstatus vanaf 2019 mag dragen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

Meer weten?

Kijk op www.hollandsewaterlinie.nl of volg @Waterlinie_NHW op twitter.