Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Meepraten en invloed

Er zijn voor u verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Ook willen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad graag weten wat er leeft onder de bevolking. Op die manier kunnen zij een goede afweging maken bij het opstellen, voorbereiden en uitvoeren van beleid.

De mogelijkheden verschillen afhankelijk van het moment in het proces. Zijn de plannen nog in de maak, gaat het inmiddels om het vaststellen van beleid of gaat het om de uitovering daarvan? In sommige gevallen is de gemeente verplicht om een mogelijkheid voor inspraak te geven, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen. In andere gevallen vindt de gemeente het wenselijk om de mening van belanghebbenden te horen. De gemeente probeert altijd zo duidelijk mogelijk aan te geven waarover meegepraat kan worden en waarover niet.

Op deze website vindt u de verschillende mogelijkheden vor het uitoefenen van invloed in de gemeente Nieuwegein.