Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Geldende regelingen op 27 maart 2017

  • Algemene voorschriften leidingen gemeente Nieuwegein

    Geconsolideerde versie, geldig vanaf 11-02-2014
  • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nieuwegein

    Geconsolideerde versie, geldig vanaf 02-10-2008
  • Beleidsnotitie horeca-exploitatie 2015

    Geconsolideerde versie, geldig vanaf 13-05-2015
  • Beleidsregel kostenverhaal brandweertaken

    Geconsolideerde versie, geldig vanaf 14-02-2008
  • Beleidsregels voor het leerlingenvervoer in de gemeente Nieuwegein

    Geconsolideerde versie, geldig vanaf 09-07-2009
  • Besluit bouwmateriaal op de weg

    Geconsolideerde versie, geldig vanaf 16-10-2008
  • Besluit Informatiebeheer burgemeester gemeente Nieuwegein 2015

    Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2015
  • Erfgoedverordening Nieuwegein 2010

    Geconsolideerde versie, geldig vanaf 10-01-2013
  • Instellingsbesluit Commissie naamgeving openbare ruimte

    Geconsolideerde versie, geldig vanaf 03-03-2011
  • Landelijke Handhavingsstrategie Brzo 1999

    Geconsolideerde versie, geldig vanaf 24-10-2013