Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Geldende regelingen op 1 mei 2017

 • Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar 2016

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 03-02-2016
 • Algemene Subsidieverordening Nieuwegein 2015

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 13-07-2015
 • Beleidsregels indiening WOB-verzoeken Nieuwegein

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 05-02-2016
 • Beleidsregels proceskostenvergoeding bezwaarfase Nieuwegein

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 07-03-2007
 • Gedragscode college van burgemeester en wethouders

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 22-09-2005
 • Gedragscode integriteit politiek ambtsdragers

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 29-01-2015
 • Gedragscode raadsleden en commissieleden niet-raadsleden

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-07-2012 tot 21-01-2016
 • Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2016
 • Inspraakverordening Nieuwegein

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 31-07-2008
 • Klachtenregeling gemeente Nieuwegein 2016

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 24-09-2016