Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Geldende regelingen op 1 mei 2017

 • Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ WIL 2015

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2015
 • Afstemmingsverordening Participatiewet Werk en Inkomen Lekstroom 2015

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2015
 • Beleid Toezicht en Handhaving regelgeving Kinderopvang en peuterspeelzalen

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 17-01-2013
 • Beleidskader Mantelzorg 2010-2014

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2010
 • Beleidskader ondersteuning vrijwillige inzet 2010-2013

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2010
 • Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Nieuwegein

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 05-07-2012
 • Beleidsregels ingegrale schuldhulpverlening Nieuwegein

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 05-07-2012
 • Beleidsregels Terugvordering, Verhaal en Incasso 2010

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 04-03-2010
 • Beleidsregels Wmo Nieuwegein 2015

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2015
 • Besluit jeugd Nieuwegein 2015

  Geconsolideerde versie, geldig vanaf 22-01-2015