Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

Luifelstede

maandag, 13 februari 2017

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad aangegeven het een goed idee te vinden om mensen met een verblijfsvergunning (ook wel statushouders genoemd) weer te huisvesten op één gemeenschappelijke locatie. Deze locatie zou dan geschikt moeten zijn voor 100 tot 150 statushouders, voor de duur van circa 5 jaar. Ook sprak de gemeenteraad de wens uit om de Luifelstede voor dit doel te gebruiken. Het college van burgemeester en wethouders zou een businesscase uitwerken, waarin gekeken werd of het idee haalbaar en betaalbaar was. Daarin moest bijvoorbeeld ook bekeken worden of er een veilige speelplaats voor kinderen kon worden gerealiseerd. Uit de businesscase blijkt dat de Luifelstede een goede en betaalbare locatie is voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Begin dit jaar zullen dan ook 105 statushouders zich tijdelijk vestigen in Luifelstede.

In de loop van deze periode wil het college ook andere urgente woningzoekenden een plek geven in de Luifelstede. Ook dit blijkt te kunnen. Dus het ingebruiknemen van de Luifelstede als woonlocatie is ook voordelig voor andere woningzoekenden in Nieuwegein.

Waarom de Luifelstede?

Dit is een pand dat, met relatief eenvoudige ingrepen, geschikt gemaakt kan worden voor de huisvesting van circa honderdvijftig mensen. Het is geschikt voor de huisvesting van gezinnen en alleenstaanden die reeds als nieuwe inwoner aan Nieuwegein zijn toegewezen. Omdat de bewoners op één locatie zitten kunnen Vluchtelingenwerk en vrijwilligers efficiënter te werk gaan. Dit biedt ook de ruimte voor een meer geleidelijke uitstroom op de woningmarkt, wat ten goede komt aan iedereen die op de wachtlijst staat.

Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van een tijdelijke financiële regeling vanuit het rijk waardoor er geen kosten zijn voor de gemeente. Dit is de GVA regeling of van de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders.

Vervolg

Nu zeker is dat de Luifelstede doorgaat, worden afspraken gemaakt met de eigenaar over de verbouwing van de Luifelstede en zijn vergunningen aangevraagd. Met de verbouwing wordt zo snel mogelijk gestart. Het COA bepaalt welke statushouders aan Nieuwegein worden toegewezen. Uiteraard gaat de gemeente met het COA in overleg over wie worden toegewezen. Zekerheid is er echter niet, het COA bepaalt uiteindelijk. De ervaringen bij Zuilenstein waren positief. De Luifelstede wordt uiterlijk het tweede kwartaal van dit jaar in gebruik genomen.

Meedenken

Het college vindt het belangrijk dat inwoners betrokken zijn en blijven bij de ontwikkelingen rondom de Luifelstede. Wilt u meedenken of op de hoogte blijven? Meld u dan aan via het e-mail adres redactie@nieuwegein.nl. U ontvangt dan binnenkort meer informatie! Daarnaast organiseren we een aantal inloopmomenten in de Luifelstede. Zodat u zelf kunt zien hoe de Luifelstede eruit komt te zien. We maken hier op de website of de Molenkruier meer over bekend. Naast medewerkers van de gemeente zal ook Vluchtelingenwerk bij deze inloopmomenten aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Klik op de link hieronder voor de veel gestelde vragen en antwoorden over statushouders in Nieuwegein en de Luifelstede.

http://www.nieuwegein.nl/32570/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden/