Onderhoud bomen in Huis de Geer in 2021

Vanwege onderhoud dit jaar van de bomen en het overige groen gaan we 13 bomen en 211 opslag in uw wijk weghalen. Opslag zijn spontaan ontstane "bomen/struiken" die niet door ons zijn aangeplant. Een groot deel van deze opslag is aangetast door de Iepziekte en staat in het parkgebied van Huis de Geer. Voor 56 bomen zijn wij verplicht een omgevingsvergunning (kapvergunning) aan te vragen. Bij u in de omgeving staan één of meerdere bomen die worden weggehaald. Ter vervanging van deze bomen planten we later 15 nieuwe bomen terug. Dat is misschien niet op dezelfde plek waar de oude bomen stonden maar wel in uw buurt. Ook planten we in het parkgebied 150 struiken zoals hazelaars, ligusters en kornoeljes aan om meer diversiteit aan te brengen zodat het groen gezonder wordt. In dit buurtbericht leest u waarom de bomen worden weggehaald.

Buurtbericht Huis de Geer (pdf-bestand, 962 kb)