Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie van Nieuwegein staan de belangrijkste ambities en keuzes voor de Nieuwegeinse fysieke leefomgeving. Of beter gezegd: alles wat u in Nieuwegein om u heen ziet, voelt en ruikt. Denk aan de huizen en andere gebouwen, maar ook aan groen, water of wegen.

Bekijk de omgevingsvisie: Nieuwegein verstedelijkt en vergroent (pdf, 40 MB)

Bij het maken van de omgevingsvisie is veel meegedacht door inwoners, ondernemers en ketenpartners in de stad. Dat gebeurde in 2019 en 2020 met onder andere bijeenkomsten, aanwezigheid op de weekmarkt, een digitale enquête en de 'Dag van de omgevingsvisie’. In de omgevingsvisie kunt u meer lezen over de totstandkoming.

De Omgevingsvisie Nieuwegein verstedelijkt en vergroent is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Op 1 april wordt deze omgevingsvisie door de gemeenteraad besproken.

De link naar de raadsvergadering van 1 april 2021 met als agendapunt de omgevingsvisie en de bijlagen bij de omgevingsvisie vindt u hier. Hier vindt u op 1 april ook de link om via Youtube de raadsvergadering live te volgen.

Op 11 maart tijdens een Avond van de Raad is er een mogelijkheid om mee te praten over de omgevingsvisie. Het meespreken over de omgevingsvisie en de mobiliteitsvisie zal op 11 maart om 20:15 uur starten. In verband met Corona vinden de Avonden van de Raad digitaal plaats.

Meepraten

Mocht u willen meepraten dan verzoeken wij u zich te melden bij de Griffie van de gemeente Nieuwegein via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl. Wilt u zich minimaal 48 uur voor de vergadering bij de Griffie melden.

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op via omgevingswet@nieuwegein.nl.