Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie van Nieuwegein staan de belangrijkste ambities en keuzes voor de Nieuwegeinse fysieke leefomgeving. Of beter gezegd: alles wat u in Nieuwegein om u heen ziet, voelt en ruikt. Denk aan de huizen en andere gebouwen, maar ook aan groen, water of wegen.

De ontwerp-omgevingsvisie (pdf, 24 MB) is klaar. Als inwoner of ondernemer van Nieuwegein kunt u van 4 november tot en met 16 december 2020 uw reactie geven.

Bij het maken van de omgevingsvisie is veel meegedacht door inwoners, ondernemers en ketenpartners in de stad. Dat gebeurde in 2019 en 2020 met onder andere bijeenkomsten, aanwezigheid op de weekmarkt, een digitale enquête en de ‘dag van de omgevingsvisie’. U leest meer over de totstandkoming in de omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie ligt van 4 november 2020 tot en met 16 december 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen die dat wil een reactie geven. Dit mag zowel positief als negatief zijn.

Download de ontwerp-omgevingsvisie: Nieuwegein verstedelijkt en vergroent (pdf, 24 MB).

Geef uw reactie op een van de volgende manieren:

  • Stuur een e-mail naar omgevingswet@nieuwegein.nl met als onderwerp 'omgevingsvisie'.
  • Via de post, gericht aan: Gemeente Nieuwegein, omgevingsvisie, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.
  • In een gesprek met één van onze medewerkers. Dit kan alleen op afspraak. Mail daarvoor naar omgevingswet@nieuwegein.nl.

De gemeente Nieuwegein organiseert op maandag 23 november van 19.30 uur tot 20.30 uur een digitale informatiebijeenkomst. De projectleider vertelt dan meer over de omgevingsvisie en u kunt vragen stellen. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Na 16 december 2020 kijken we naar de binnengekomen reacties. Waar mogelijk verwerken we ze in de visie. De verwachting is dat de gemeenteraad de omgevingsvisie in het eerste kwartaal van 2021 klaar heeft.

Daarna gaat de gemeente de omgevingsvisie uitvoeren. Wat dit precies inhoudt leest u in hoofdstuk 4 van de ontwerp-omgevingsvisie.

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op via omgevingswet@nieuwegein.nl.