Woningbouw aan de Deventerschans

De gemeente wil seniorenwoningen bouwen aan de Deventerschans (Fokkesteeg). Op deze plek stond tot 2009 de basisschool "De Evenaar" voor speciaal onderwijs. De school werd verplaatst en het gebouw gesloopt. Sindsdien is er een tijdelijk trapveld.

Ook in Nieuwegein is veel vraag naar woningen. Nieuwe bouwlocaties voor senioren leiden tot doorstroming op de woningmarkt. We willen de buurt zo veel mogelijk betrekken bij de uitwerking van onze plannen.