Warmtebron doet onderzoek naar Aardwarmte in Nieuwegein

Onder de vlag van Warmtebron Utrecht onderzoeken elf partijen* de komende jaren of aardwarmte in de provincie Utrecht een geschikt alternatief is voor gas. Binnen het project Lean wordt onderzocht : hoe we met behulp van aardwarmte de stadsverwarming op een veilige, haalbare en betaalbare manier kunnen verduurzamen?

Warmtebron Utrecht startte onderzoek in 8 gemeenten in de provincie. Warmtebron heeft uiteindelijk in Nieuwegein een gebied gevonden dat zij geschikt acht om verder te onderzoeken (bureau-onderzoek). Dat gebied ligt 1,5 km rond het warm­teoverdracht station (WOS) van Eneco aan het kruispunt Batau­weg/A.C. Verhoefweg/Symfo­nielaan. Warmtebron gaat binnen dit gebied van de gemeente Nieuwegein verder onderzoeken of en waar er daadwerkelijk een goede locatie is voor het winnen van aardwarmte.

Meer weten over het project en initiatiefnemer Warmtebron? Kijk op www.warmtebron.nu.

* Warmtebron bestaat uit de volgende 11 partijen: EBN, Eneco, ENGIE, Hogeschool Utrecht, Huisman, IF Technology, Kantorenpark Rijnsweerd, TNO, UMC Utrecht, Universiteit van Utrecht, Well Engineering Partners.

De gemeente vindt het belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden om onze stadsverwarming te verduurzamen door middel van aardwarmte. Dit onder de voorwaarden dat dit op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt en dat inwoners van Nieuwegein en andere belanghebbenden zorgvuldig betrokken worden in de mogelijkheden en afwegingen.

De gemeente wacht het onderzoek (bureau-onderzoek) van Warmtebron Utrecht naar een locatie af en zal zich daarna buigen over een standpunt voor de locatie. Afhankelijk van dat standpunt, gaat een volgende fase in. Dan gaat Warmtebron, samen met onder meer de gemeente, in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Deze gesprekken zijn een belangrijk onderdeel van de formele besluitvormingsprocedure van college van B&W en gemeenteraad.

In deze besluitvorming weegt de gemeente af of en onder welke voorwaarden zij medewerking kan verlenen aan het verstrekken van de benodigde grond voor de winning van aardwarmte. Ook zal Warmtebron Utrecht een omgevingsvergunning moeten aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie toetst dan de plannen van Warmtebron Utrecht.