Gemeente houdt bijeenkomst over het oppervlaktewater in de wijk

Datum: woensdag 15 november 2017

Hoe beleeft u het water in uw wijk? Wat zijn de mooie plekjes en wat kunnen we verbeteren? Op woensdag 22 november houdt de gemeente in samenwerking met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een bijeenkomst over de waterkwaliteit in wijk Jutphaas-Wijkersloot. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

De gemeente willen graag weten hoe de bewoners het aanwezige water (sloten en vijvers) in de wijk beleven. Wat zijn de mooie plekjes en wat kunnen we verbeteren. Met uw inbreng wordt een ‘wateractieplan’ voor Jutphaas-Wijkersloot  opgesteld. In dit plan staan het functioneren van het watersysteem, het beheer en onderhoud van de watergangen, de knelpunten en maatregelen. Bij renovaties en groot onderhoud  wordt het plan gebruikt voor de verbetering van de waterkwaliteit.

De avond begint met toelichting over het watersysteem en de waterkwaliteit in de wijk. Daarna bespreken we  de sterke en zwakke punten van het water.

De bijeenkomst vindt plaats in De Wenck (Wenckebachplantsoen 85a) en begint om 19.30 uur. Wij stellen het op prijs als u zich hiervoor aanmeldt. Dit kan telefonisch via (030) 607 1461 of per e-mail via samendoen@nieuwegein.nl.