Hondenbeleid: denk en praat mee over de uitkomsten van onderzoek

Datum: maandag 4 december 2017

Wat vinden Nieuwegeiners van de regels voor hondenbezitters? Zijn ze duidelijk of niet, makkelijk uitvoerbaar of ingewikkeld? Is het duidelijk waar honden los mogen lopen? Is er meer of minder overlast door hondenpoep? Begin oktober heeft iedereen zijn mening hierover kunnen geven in een enquête van de gemeente.  

Resultaten enquête worden binnenkort gepresenteerd!

Aan het onderzoek hebben 1106 inwoners meegedaan. De uitkomsten zijn nu bekend. De gemeente bespreekt deze graag met alle inwoners die zich betrokken voelen bij het onderwerp. Heeft u aanbevelingen voor het hondenbeleid dan horen we dat graag. Het eindrapport van de evaluatie (uitkomsten enquête met conclusies en aanbevelingen) zal in het voorjaar 2018 gereed zijn. Dit rapport komt op de gemeentelijke website te staan.