Japanse Duizendknoop ongewenste woekerplant

Datum: woensdag 13 september 2017


De Japanse Duizendknoop  is een agressieve woekerplant die ook in Nieuwegein voor komt. De Japanse Duizendknoop bevindt zich onder meer in de bermen en daar wordt de woekerplant bestreden in het vaste maaischema.
 
Voor de bestrijding van de overige locaties worden in Nieuwegein geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Op de plekken waar de plant schade kan berokkenen zoals langs de weg of langs beschoeiing wordt ze door ons bestreden. We bestrijden de plant door deze uit te graven.
 
Het plantvak aan de Smient in de wijk Doorslag wordt binnenkort op deze wijze aangepakt. Verder doen we dat tijdens groot onderhoud in een omgeving waar ze dan voorkomt.  Inwoners die de plant in hun tuin hebben, kunnen de plant weghalen door de grond af te graven.