NIEUWEGEIN@WORK: een passende werkplek voor iedereen

Datum: vrijdag 22 december 2017

De gemeente Nieuwegein wil stimuleren dat er voor iedereen een passende plek is op de arbeidsmarkt. Van arbeidsmatige dagbesteding tot participatieplekken en van beschut werk tot garantiebanen. Een plek waar je meedraait in de maatschappij, waar je naar vermogen kan meedoen, waar je je kan ontwikkelen en hier ook passend voor wordt beloond. Wij hebben uw hulp nodig om deze ambitie te realiseren! Daarom nodigen wij u uit voor deelname aan de Challenge ‘Nieuwegein@work”. 

Wij zoeken enthousiaste ondernemers met innovatieve ideeën. Bijvoorbeeld commerciële bedrijven en/of zorginstellingen die een bijdrage leveren aan ten minste één van onderstaande behoeften in de gemeente Nieuwegein:

 • Het bieden van inclusieve werkplekken, waarbij mensen met en zonder beperking samenwerken;
 • Het bieden van werkplekken waar doorstroming en flexibiliteit tussen dagbesteding en betaald werk centraal staat. 

Deze werkplekken kunnen worden gecreëerd door het starten van nieuwe ondernemingen, of door het bieden van werkplekken bij bestaande werkgevers. Een goede aansluiting tussen de gevraagde werkzaamheden en een concrete vraag uit de markt of samenleving is bij beide van bovenstaande behoeften een vereiste. 

Bent of kent u de ondernemer die de oplossing in handen heeft? 

Zend dan een idee in! De gemeente Nieuwegein maakt uit alle inzendingen een keuze voor maximaal 4 inzendingen die intensieve begeleiding* van een businesscoach krijgen bij het uitwerken van het ingezonden idee naar een concreet businessplan. Na een pitch van deze geselecteerde ondernemers voor een deskundige jury wordt bepaald welke ondernemers (een deel van het) startkapitaal ontvangen. De jury bestaat uit een wethouder van de gemeente Nieuwegein, een deelnemer, een lokale ondernemer en een businesscoach. 

* Schatting van tijdsinvestering is 4 dagdelen en 1 avond pitch gedurende een periode van ongeveer twee maanden. 

Kaders voor deelname

 • Ondernemers en zorginstellingen kunnen individueel of in samenwerkingsverband een idee inleveren;
 • De werkplekken dienen in de gemeente Nieuwegein gerealiseerd te worden;
 • Het werk is relevant en er is goede begeleiding aanwezig;
 • Het idee draagt bij aan ten minste één van de bovenbeschreven behoeften;
 • Het businessconcept is getoetst op de behoefte van de deelnemers en de markt;
 • Het idee kent meerdere inkomstenbronnen naast een gemeentelijke financiering.

NB: de gemeente kan geen garantie geven over het aantal in te stromen deelnemers. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ondernemer en de gemeente om deelnemers te werven. 

Wat kunt u winnen?

Partijen die na de pitch voor de jury worden uitgeroepen tot winnaar(s) ontvangen:

 • Brede samenwerkingsrelatie met de gemeente Nieuwegein en commitment van de gemeente om de sociale onderneming te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van kennismaking met belangrijke stakeholders binnen de gemeente, WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) en Geynwijs (sociaalteam Nieuwegein).
 • De gemeente Nieuwegein stelt een totaalbedrag ter waarde van € 60.000,- beschikbaar om de nieuwe ideeën op te starten. Dit bedrag wordt verdeeld na afronding van de businessplannen op basis van de gegeven pitch.

Let op: alleen de winnende pitch/pitchers ontvangen (een deel van) dit bedrag. 

Tijdlijn

Inschrijven

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich inschrijven?  De deadline om uw inzending in te sturen is 16 februari. Op 20 februari wordt bekend gemaakt welke 4 deelnemers doorgaan naar de volgende ronde.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag nog iets meer horen over de uitdaging en interessante sprekers ontmoeten?

Kom dan 16 januari naar de inspiratiebijeenkomst rondom het thema ondernemen met een sociaal hart. Deskundigen delen hun successen en geven u meer inzicht om deze uitdaging ook zelf aan te gaan!

 • Voor : Voor ondernemers, zorgpartijen en andere geïnteresseerden.
 • Wanneer : 16 januari vanaf 18.00 einde 21.15; met  broodjes
 • Locatie : Theater de Kom, Nieuwegein

Bij onvoldoende geschikte inzendingen houdt de gemeente zich het recht voor om de challenge te herzien.