Economische visie open voor inspraak

Datum: maandag 4 september 2017

Van 6 tot en met 20 september

De nieuwe economische visie met concrete acties en projecten voor de komende jaren is gereed. Het college van B&W heeft de visie vrijgegeven voor inspraak. U kunt van 6 tot en met 20 september uw reactie geven op het eindresultaat. Een resultaat dat tot stand is gekomen uit gesprekken met ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en wijkplatforms. De visie beschrijft hoe Nieuwegein haar werkgelegenheid wil behouden en nieuwe bedrijven wil aantrekken. Voor bewoners moeten er ook in de toekomst voldoende banen zijn, ondernemers moeten gewoonweg kunnen ondernemen. Dit alles onder het motto: ‘samenwerken vanuit verbinding’.

Hoe kunt u reageren?

U vindt de concept economische visie op www.ikbennieuwegein.nl/economischevisie. Ook kunt u het stuk inzien bij de balie op de 1e verdieping van het Stadshuis. U kunt uw schriftelijke reactie (ook wel zienswijze genoemd) sturen aan: het college van burgemeester en wethouders t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

Vragen? 

Meer over de economische visie leest u op www.ikbennieuwegein.nl/economischevisie. U kunt ook contact opnemen met 

Eckhardt Regeer, projectleider economische visie, op e.regeer@nieuwegein.nl of (030) 607 14 34 of 06-15888230.

Ondernemers, bewoners en raadsleden op uitnodiging van de gemeente in gesprek over thema’s voor een sterke economie van de toekomst. Foto: Johan Nebbeling.