Ambities en kansen voor historisch erfgoed

Datum: maandag 3 december 2018

Erfgoedvisie vrij voor inspraak

De vondst van 6000 jaar oude skeletten uit de Swifterbantcultuur, het unieke stelsel van kanalen en sluizen dat 900 jaar handel over water laat zien, maar ook forten en kastelen. Het zijn voorbeelden van bijzonder historisch erfgoed in Nieuwegein. Samen met erfgoedinstellingen, culturele partners en bewoners stelde de gemeente de ambities voor het Nieuwegeinse erfgoed voor de komende jaren op. In de concept erfgoedvisie gaat het over ‘behoud door ontwikkeling’, het (digitaal) toegankelijk maken van erfgoed en het verbinden van bewoners en bezoekers met verhalen en tradities.

‘In gesprek met betrokkenen uit de stad is de erfgoedvisie tot bloei gekomen. Met de erfgoedvisie borgen we zorgvuldig om te gaan met cultuurhistorische waarden van de stad. De herinneringen aan het verleden bieden kansen om bewoners, bezoekers én ondernemers te verbinden. Laten we de verhalen achter bijzondere monumenten en figuren uit het verleden vooral delen, zodat de waarde bekend wordt’, aldus wethouder John van Engelen van Cultuur.

Foto: Sebastiaan ter Burg