Gemeente en Waterschap alert op lage waterstanden

Datum: dinsdag 24 juli 2018

Let op voor (berm)brandjes

Parkeer de auto niet in droog hoog gras. De hete katalysator kan brand veroorzaken.

Ook opgehoopt tuinafval kan gaan broeien en ontvlammen.

Blauwe Brug nat gehouden

Door de extreme warmte heeft de Blauwe Brug ter hoogte van de Symfonielaan last om te openen en te sluiten. Donderdag namiddag 26 juli haperde de brug en is deze voor de eerste maal nat gespoten. Dat gebeurde in opdracht van de gemeente en daarvoor werd water uit het kanaal gepompt. Na een tijdje functioneerde de brug weer naar behoren. Zodra de brugwachter weer een hapering merkt, wordt de Blauwe Brug weer bespoten. Het is tot nu toe de enige brug in Nieuwegein die door de extreme warmte af en toe niet goed meer werkt.

Grondwater

Door de aanhoudende droogte zijn gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden extra alert op lage grondwaterstanden. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de grondwaterstand en het waterschap verantwoordelijk is voor het oppervlaktewaterpeil trekken gemeente en waterschap gezamenlijk op. Het HDSR probeert met haar stuwen en gemalen de waterstanden zoveel mogelijk op peil te houden. https://www.hdsr.nl/actueel/calamiteiten/calamiteit-droogte/

Bomen hebben last van de droogte en plantenbakken in City krijgen extra water

Door de aanhoudende droogte en warmte laten steeds meer bomen hun bladeren hangen of laten ze vallen om het watertekort op te vangen. De bomen doen dat uit zelfbescherming en kunnen als het weer gaat regenen goed uit lopen. Vooral bomen die geen contact hebben met het grondwater zijn vatbaar voor de droogte. Sommige bomen in de verharding hebben het ook zwaar. Deze bomen zijn meestal helemaal afhankelijk van het regenwater. Een voorbeeld zijn de platanen op de AC Verhoefweg ter hoogte van de Nedereindsewegtunnel. De platanen vervellen dit jaar ook extra vroeg en massaal door de droogte. Ze laten dan hun schors vallen. De jonge bomen die zijn geplant in het afgelopen plantseizoen krijgen wel extra water toegediend met de waterwagen.

Opwarming

De droogte heeft te maken met de klimaatverandering. Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. De precieze verandering hangt nog van veel factoren af maar de weersomstandigheden in Nederland worden in elk geval extremer. We krijgen te maken met heftigere regenbuien, langere droge periodes, meer en hetere zomerse dagen en nachten. Gemeente vraagt nu haar inwoners om advies op de visie klimaatadaptatie.

Gemeente geeft plantenbakken in City extra water.

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt de Emmabrug in verband met de droogte natgespoten.