Graag uw reactie op het Boombeschermingsplan

Inwoners van Nieuwegein kloppen geregeld bij de gemeente aan omdat ze een boom vlak bij hun huis of in hun tuin graag weg willen hebben. Daarnaast moeten soms bomen wijken voor nieuwbouw of herinrichtring van een straat of plein. Bomen zijn essentieel voor de leefbaarheid van de stad en dragen bij aan de (beeld)kwaliteit van een straat of buurt. Daarom wil de gemeente zorgvuldig afwegen of een boom al dan niet gekapt mag worden. Om een goede afweging te kunnen maken, zijn er twee instrumenten: het Boombeschermingsplan en de bomenverordening.

In het Boombeschermingsplan is een Afwegingskader opgenomen. Het Afwegingskader om de waarde van een boom te kunnen bepalen, is in samenspraak met bewoners herzien. Wij nodigen de bewoners en alle andere partijen in de stad uit om een reactie te geven op het Boombeschermingsplan.  Het Boombeschermingsplan, de bomenverordening en een overzicht van de voorgestelde wijzigingen van het Afwegingskader vindt u op de website van de projectenpagina van de gemeentelijke website.

Reageren
U kunt uw reactie vervolgens per mail sturen naar samendoen@nieuwegein.nl tot 21 augustus 2018. Of per post naar gemeente Nieuwegein, tav Mevrouw R. Heilema afd. Openbaar Domein, Postbus 1 3430 AA Nieuwegein.