Doe mee met de Week van de Omgevingsvisie

Datum: vrijdag 26 april 2019

Jouw Nieuwegein, jouw buurt!

Wat vindt u belangrijk voor uw wijk en de stad? Laat het weten tijdens De week van de Omgevingsvisie op maandag 13 mei, woensdag 15 mei of donderdag 16 mei aanstaande. Door de nieuwe Omgevingswet krijgt de gemeente meer ruimte om te bepalen hoe zij omgaat met ontwikkelingen in  de fysieke leefomgeving. Ook de wijze waarop we ruimtelijke initiatieven in de stad inhoudelijk beoordelen, gaat veranderen. Daarvoor ontwikkelt de gemeente samen met de stad een Omgevingsvisie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de inrichting en de kwaliteit van de woonomgeving, groen, natuur, mobiliteit en bereikbaarheid, duurzaamheid en erfgoed. 

Met de komst van Omgevingswet wordt het makkelijker de omgeving als een samenhangend geheel te zien. Zodat er beter per gebied gekeken kan worden wat belangrijk is en mogelijk is. Zo kunnen we samen bepalen hoe we omgaan met nieuwe plannen in de wijken. Natuurlijk is niet alles aan te passen. Sommige plannen zijn pas nog zorgvuldig met de stad besproken en staan dus al vast. Denk bijvoorbeeld aan extra woningen om te voldoen aan toenemende vraag en dat de stad ook bereikbaar moet blijven. In de Omgevingsvisie kijken we echter ook in samenhang naar de stad én de verschillende wijken: wat speelt er, wat is belangrijk? Wat heeft een leefbare, gezonde en veilige wijk nodig? Iedere wijk is anders en heeft specifieke uitdagingen. Daarom kunnen we ook in iedere wijk andere keuzes maken. Door samen te kiezen wat belangrijk is voor de stad en haar wijken kunnen we ook in de toekomst prettig wonen, werken, winkelen en recreëren.

Het college van B&W legt de Omgevingsvisie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad, naar verwachting eind 2019/begin 2020.

Werkbijeenkomsten, verdeeld naar midden, noord en zuid

Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom tijdens de werkbijeenkomsten. De werkbijeenkomsten zijn verdeeld naar inwoners van midden, noord en zuid.

Om de bijeenkomsten goed te organiseren, is het belangrijk dat u zich even aanmeldt. Dat kan simpelweg door een mail te sturen naar omgevingswet@nieuwegein.nl. Vermeld uw naam, wijk en eventueel adres en aantal personen.

Waarom meedoen?

De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van de stad en haar wijken. Het gaat daarmee ook over jouw woonomgeving en wat daar in de toekomst voor jou belangrijk is. In de Omgevingsvisie komt namelijk te staan wat we belangrijk vinden voor jouw wijk. Dat is bepalend voor hoe we in de toekomst initiatieven van inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties en de gemeente zelf beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan jouw buurman die zijn huis wil uitbouwen of een ontwikkelaar die het oude bedrijfspand bij jou op de hoek wil ontwikkelen naar seniorenwoningen. Uitgangspunt is dat de Omgevingsvisie bijdraagt aan een nog gezonder, veiliger en duurzamer Nieuwegein!

De Omgevingswet

Aanleiding voor de Omgevingsvisie is de komst van de Omgevingswet in 2021. Deze wet gaat over alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan bebouwing, bodem, water, lucht, natuur en cultureel erfgoed. De wet heeft grote invloed op het doen en laten van inwoners, ondernemers en organisaties van Nieuwegein.