Geslaagde proefdagen aangepaste verkeerssituatie Ravenswade

Datum:

De afgelopen dagen is de verkeerssituatie op de Ravenswade aangepast voor de werkzaamheden aan het vrijliggende fietspad langs de Ravenswade tussen de Grote Wade en de Veldwade. Deze eerste dagen dienden als proef om te beoordelen of de aangepaste verkeerssituatie zou kunnen leiden tot ernstige verkeershinder op het bedrijventerrein. In overleg met de VVE Zuid (Vereniging van Eigenaars) en de aannemer KWS is de verkeerssituatie gemonitord en heeft de aangepaste verkeerssituatie niet geleid tot grote verkeershinder. Aanvullend zijn enkele borden geplaatst om de verkeerssituatie te verduidelijken. Daarmee is de proef geslaagd en worden de werkzaamheden aan het fietspad met deze aangepaste verkeerssituatie voortgezet. De werkzaamheden duren tot half juni. Eerder werd al het eerste gedeelte van het vrij liggende fietspad tussen de Liesbosch en de Grote Wade in gebruik genomen door het fietsverkeer.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u de website www.nieuwe-infra-liesbosch.nl bekijken. Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van de werkzaamheden, meld u dan aan voor de ‘news alert’ op de genoemde website.

De infrastructuur van het bedrijventerrein De Liesbosch wordt verbeterd. Het bedrijventerrein krijgt vanaf de N408 twee nieuwe toegangswegen en de bestaande toegangsweg (Ravenswade) wordt aangepast. Hierdoor verbetert de doorstroming van het verkeer en worden bestaande knelpunten opgelost.