Lintje voor elf bijzondere Nieuwegeiners

Datum:

Ter gelegenheid van Koningsdag worden elk jaar in heel Nederland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt: de zogeheten Lintjesregen. Elf bijzondere Nieuwegeiners ontvangen de onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor deze onderscheidingen komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om de volgende elf personen:

De heer Driessen

Sinds 1981 is de heer A.M. Driessen (68 jaar) als vrijwilliger actief bij de Drie-eenheid Parochie. Eerst als bestuurslid van de parochie, later als voorzitter van de kerkcommissie en als lid van de parochieraad. Hij zet zich ook voor de parochie in als lid van diverse commissies. Daarnaast is hij voorzitter van het adviesorgaan van het parochiebestuur, organiseert hij activiteiten en stuurt hij de vrijwilligers aan. Ook op andere gebieden is de heer Driessen zeer actief. Zo is hij vrijwilliger bij zeemanskoor De Brulboei, waarvan hij medeoprichter en secretaris is. Hij zet zich bovendien vrijwillig in als voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen (afdeling Nieuwegein/Vianen).

mevrouw Van de Griek

Als vrijwilliger bij welzijnsorganisatie MOvactor heeft mevrouw J.J. van de Griek (72 jaar) zich ingezet voor ouderen en alleenstaanden. Ze leidde 30 jaar lang een kaartgroep voor ouderen en alleenstaanden. Deze goedbezochte kaartmiddagen vonden plaats in buurthuis de Bongerd, later Feniks en in buurtplein Batau, waar zij ook gastvrouw was. Daarnaast was mevrouw Van de Griek actief als mantelzorger voor haar dementerende buurvrouw.

Mevrouw Meijer

Ruim een kwart eeuw zet mevrouw N. Meijer (56) zich vrijwillig in als organisator van de Bengeltjes, een speelochtend voor peuters in Bouwspeeltuin Jeugdland. Ook was zij lid van de Ouderraad van basisschool De Krullevaar. Daarnaast was zij jarenlang actief als lid en secretaris bij Wijkplatform Doorslag, waarvan zij momenteel voorzitter is. Mevrouw Meijer is naast (mede)organisator van allerlei wijkactiviteiten ook webmaster en redacteur van de wijkkrant. Bij gymnastiekvereniging Moveo is zij behalve secretaris ook organisator van de jaarlijkse Grote Clubactie. Verder is zij lid van de adviesraad Sport bij het Vrijwilligershuis.

Mevrouw De Munnik

Mevrouw R. de Munnik (64 jaar) is sinds 1998 actief als vrijwilliger bij scoutingvereniging Jan Pieterszoon Coengroep Zeeverkenners. Naast leidinggevende en activiteitenbegeleider is zij schipper van het binnenvaartschip dat als clubhuis dienstdoet. Daarnaast is zij vrijwilliger bij de bewonersorganisatie Fort Vreeswijk. Mevrouw De Munnik helpt bij de peuterspeelzaal, de Kindervakantieweken, de vrijdaglunch en andere activiteiten. Bij Museumwerf Vreeswijk is zij gastvrouw, geeft rondleidingen en helpt in het schipperscafé.

De heer Van Eijk

Ruim 40 jaar is de heer A.B.J. van Eijk (66 jaar) vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Utrecht. Hij helpt bij de EHBO-cursussen als Lotusslachtoffer, is hulpverlener bij evenementen en chauffeur. Ook problemen met voertuigen lost de heer Van Eijk op. Hij ging regelmatig mee op de vakanties voor ouderen met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld als begeleider op vakantieschip de Henri Dunant. Als verkeersbegeleider bij de avondvierdaagse draagt de heer Van Eijk inmiddels 15 jaar bij aan een veilig verloop van dit evenement.

De heer Van der Velden

Al meer dan 40 jaar is de heer Van der Velden (76 jaar) als vrijwilliger actief bij Tennisvereniging Rijnhuyse. Tot op de dag van vandaag verzorgt hij het onderhoud voor de vereniging. Zijn werkzaamheden voor de vereniging zijn zeer divers. Hij voert dagelijks onderhoud uit, van reparaties tot schilderwerk. Ook verzorgt hij de aankleding van het park bij toernooien en draait bardiensten. Daarnaast zette hij zich in voor de aanleg van camerabeveiliging en voor het rolstoeltoegankelijk maken van het park.

De heer Steenman

De heer C.G.M. Steenman (67 jaar) was in 1999 medeoprichter en is sinds die tijd secretaris van de Stichting Restauratiefonds Barbarakerk. Enkele jaren geleden is hij ook penningmeester van dit fonds geworden. Als vrijwilliger bij de Barbarakerk zet de heer Steenman zich verder in als koster en kerkhofbeheerder. Hij is daarnaast vicevoorzitter van de kerkcommissie, geeft rondleidingen in het gebouw en verzorgt de verhuur van de kerk. De afgelopen jaren digitaliseerde hij het ledenbestand en moderniseerde hij het financieel beheer van de kerk. Inmiddels is de heer Steenman ruim 20 jaar voorzitter van de VVE Lekboulevard/Jachthaven. Daarnaast is hij in verschillende vrijwilligersfuncties actief bij de Barbarakerk.

De heer Vonk

De heer H.C. Vonk (73 jaar) begon zijn vrijwilligerswerk als lid van de Oudercommissie en als penningmeester van basisschool Sint Nicolaas. Later werd hij penningmeester en beheerder van buurthuis Kerkveld. Hij begon als vrijwilliger bij de administratie, maar kreeg al snel meer taken zoals onderhoud en hulp bij allerlei activiteiten. Daarnaast ondersteunde hij bij de boekhouding van de (toenmalige) Stichting Welzijn Nieuwegein. Al meer dan 15 jaar is de heer Vonk penningmeester van het Wijkplatform Jutphaas/Wijkersloot. Ook zet hij zich in als penningmeester en bestuurslid van Stichting Urgente Noden Lekstroom. Verder ondersteunt hij als penningmeester van de Oogvereniging (regio Utrecht) penningmeesters van andere ledengroepen.

De heer Baselmans

Ruim 30 jaar geleden werd de heer drs. A.H.C. Baselmans (64 jaar) vrijwilliger bij het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Hij was daar achtereenvolgens bestuurslid, secretaris en plaatsvervangend voorzitter. De heer Baselmans is tot op heden coördinator van diverse werkgroepen, verzorgt de ledenadministratie en is aanspreekpunt voor de vrijwilligers van het Milieu Educatie Centrum in het Natuurkwartier. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief bij de Mixed Hockey Club Nieuwegein. Bij Stichting De Tussenvoorziening, locatie de BOKA te IJsselstein, hielp de heer Baselmans met het aanleggen van een groentetuin. Als vrijwilliger bij Stichting Bouwspeeltuin Jeugdland te Nieuwegein begeleidt hij kinderen bij activiteiten.

Mevrouw Kok

Mevrouw A.E.J. Kok (72 jaar) is inmiddels 15 jaar als vrijwilliger actief bij de Katholieke Bond voor Ouderen (afdeling Nieuwegein/Vianen). Zij is lid van diverse commissies, organisator van allerlei activiteiten en zet zich in voor de Servicelijn waar leden met vragen terecht kunnen. Mevrouw Kok is sinds 2016 ook bestuurslid van de KBO-afdeling. Daarnaast is zij patiëntvervoerder bij het Antonius Ziekenhuis en vrijwilliger bij de Stichting Gein Express in Nieuwegein. Bij deze stichting verzorgt mevrouw Kok het programma en de begeleiding van diverse uitjes en is zij lid van de stuurgroep.

De heer mr. drs. R.B.J. Wisselo (58 jaar) was achtereenvolgens bestuurslid, penningmeester en voorzitter van het Instituut voor Natuureducatie (IVN), afdeling Nieuwegein-IJsselstein en omgeving. Daarnaast heeft hij zich vrijwillig ingezet als lid van het Landelijk Bestuur en als lid van de Landelijke Raad van IVN. Ook nam hij deel aan het regionaal overleg van Utrechtse IVN-afdelingen en vertegenwoordigde hij deze afdelingen in het landelijke bestuur. Hij was bovendien portefeuillehouder Cursushuis bij de landelijke IVN-vereniging. Bij zwemvereniging Aquarijn was de heer Wisselo actief als vrijwilliger en bestuurslid en is hij tot op heden voorzitter.