Nieuwe Speelvisie daagt kinderen uit tot buitenspelen

Datum: vrijdag 26 april 2019

Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten! Dat is wat uit de consultatie van kinderen, bewoners en professionals in Nieuwegein komt. Het is het fundament van de Speelvisie Nieuwegein 2019-2029. Het college van B en W heeft onlangs haar akkoord gegeven aan de Speelvisie 2019-2029. De gemeenteraad besluit op 22 mei hierover.

In de Speelvisie dagen we kinderen, jeugd en jongeren uit om buiten te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Daarbij leggen we de focus minder op toestellen en gaat de aandacht vooral naar mogelijkheden voor het (oorspronkelijke) spel en naar de eerlijke verdeling van de speelvoorzieningen en speellocaties in de stad. We kijken daarbij niet meer op plekniveau maar op buurtniveau en streven met een integrale aanpak van het groen, verharding, water, verkeer en parkeren naar een veilige en bereikbare speelruimte. Bij de totstandkoming van de speelvisie hebben kinderen een belangrijke rol gespeeld.