Openstelling hoofdfietsverbinding Utrecht-Nieuwegein/Houten

Datum:

De nieuwe hoofdfietsverbinding tussen Nieuwegein/Houten en Utrecht over het bedrijventerrein De Liesbosch wordt vrijdag 19 april opengesteld. Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan het tweezijdige fietspad langs de Ravenswade, tussen de Liesbosch en de Grote Wade. Begin april is de nieuwe parallelweg van de zuidelijke verbindingsweg, tussen de N408 en de Biezenwade, opengesteld voor fiets- en landbouwverkeer. Beide fietsverbindingen vormen samen de nieuwe hoofdfietsroute. 

Gele borden

Op onderstaande afbeelding is de nieuwe fietsverbinding met de paarse pijl weergegeven. Om de nieuwe fietsverbinding aan te duiden, plaatst de aannemer gele borden. Door te starten met de aanleg van de nieuwe fietsverbinding kan ook het fietsverkeer gedurende de werkzaamheden door blijven stromen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u de website www.nieuwe-infra-liesbosch.nlbekijken. Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van de werkzaamheden, meld u dan aan voor de ‘news alert’ op de website.

De infrastructuur van het bedrijventerrein De Liesbosch wordt verbeterd. Het bedrijventerrein krijgt vanaf de N408 twee nieuwe toegangswegen en de bestaande toegangsweg (Ravenswade) wordt aangepast. Hierdoor verbetert de doorstroming van het verkeer en worden bestaande knelpunten opgelost.