Vaart achter snelfietsroutes

Datum:

De snelfietsroutes Utrecht-Woerden en Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein zijn weer een stap dichter bij de uitvoering. Met het ondertekenen van twee intentieverklaringen op 8 april hebben de wethouders Lot van Hooijdonk (Utrecht), Arjan Noorthoek (Woerden), Ellie Eggengoor (Nieuwegein), Peter Bekker (IJsselstein) en gedeputeerde Dennis Straat bekrachtigd dat ze samen vaart zetten achter de realisatie van de routes.

De intentieverklaringen gaan vooraf aan de uitvoeringsovereenkomsten die eind van dit jaar voor beide routes gepland staan. In de uitvoeringsovereenkomsten wordt de exacte route en de vormgeving van de routes vastgelegd. Een aannemer kan dan aan de slag om de diverse aanpassingen, omleggingen en uitbreidingen op de routes uit te voeren.

Onderzoek en inbreng

De komende maanden staan onderzoeken op de planning voor beide snelfietsroutes. Provincie en gemeenten nemen dit jaar de tijd voor een onderzoek naar wat de exacte route moet worden, welke maatregelen er genomen moeten worden en wat die kosten. Belanghebbenden en omwonenden kunnen daarbij hun inbreng leveren en worden tegen die tijd uitgenodigd. Als alles volgens planning loopt, tekenen provincie en gemeenten eind 2019 voor beide routes een uitvoeringsovereenkomst en starten zij met de realisatie.

Zeven snelfietsroutes

De snelfietsroutes Utrecht-Woerden en Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein maken deel uit van zeven snelfietsroutes  in de provincie Utrecht waarmee de betrokken gemeenten en de provincie aan de slag gaan.

Snel, comfortabel en veilig doortrappen

Op de snelfietsroutes die de provincie Utrecht wil realiseren, krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. Fietspaden en -stroken worden verbreed en in asfalt of beton uitgevoerd. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen. Dat draagt bij aan een bereikbare, gezonde en aantrekkelijke provincie.

Als de routes zijn gerealiseerd start Goedopweg een campagne die fietsers stimuleert hier gebruik van te maken, zodat de aantrekkelijkheid, gezondheid en bereikbaarheid van de provincie wordt vergroot. Bekijk voor informatie: www.goedopweg.nl/portfolio/snelfietsroutes.