Aanpassing Ravenswade van start

Datum: vrijdag 30 augustus 2019

Vanaf 2 september start wegenbouwer KWS Infra met de laatste fase: de aanpassing van de Ravenswade, tussen de aansluiting Veldwade en de N408. Dit heeft als doel om alle aanpassingen aan de infrastructuur op het bedrijventerrein nog voor eind 2019 af te ronden. 

Gedurende de komende 9 weken bouwt de aannemer in verschillende fasen de Ravenswade en het aansluitende kruispunt op de N408 om naar de eindsituatie. De Ravenswade krijgt een extra uitgaande rijstrook en opstelruimte tussen de rijbanen voor vrachtwagens. Door gebruik te maken van de nieuwe extra ontsluitingsweg aan de zuidzijde van het bedrijventerrein blijft de bereikbaarheid van het bedrijventerrein in stand.

Start eerste fase 

Van 2 tot en met  27 september werkt KWS aan de nieuwe toegangsweg van de Ravenswade. Deze wordt verschoven om ruimte te maken voor een extra uitgaande rijstrook en een middeneiland als opstelplaats voor vrachtwagens. Het nieuwe middeneiland wordt dan ook aangelegd.

Omleidingsroute

De Ravenswade is afgesloten voor verkeer vanaf de N408 richting het bedrijventerrein. Het autoverkeer wordt omgeleid via de nieuwe zuidelijke verbindingsweg ‘Liesbosch Zuid’. Het verkeer vanaf het bedrijventerrein richting de N408 kan wel via de Ravenswade het bedrijventerrein verlaten of gebruikmaken van de nieuwe aansluiting ‘Liesbosch Zuid’.

Vervolgwerkzaamheden

Aansluitend worden ook de uitgaande rijstroken van de Ravenswade en de kruising N408 aangepast en vernieuwd. Nadere toelichting hierover volgt.

Meer weten? 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.nieuwe-infra-liesbosch.nl/ of langskomen op het projectkantoor aan de Ravenswade 2 in Nieuwegein (1ste verdieping). Ook kunt u voor vragen contact opnemen met omgevingsmanager Stefan Muis. Hij is per e-mail bereikbaar op info@laagraveninvestment.nl  of telefonisch via 06-11199837.

Het bedrijventerrein De Liesbosch, gelegen tussen het Merwedekanaal, de provinciale weg N408 en de rijksweg A12, krijgt vanaf de N408 twee nieuwe toegangswegen en de bestaande toegangsweg (Ravenswade) wordt aangepast. Hierdoor verbetert de doorstroming van het verkeer en worden bestaande knelpunten opgelost.