Goede opkomst tweede inloopbijeenkomst doorontwikkeling Natuurkwartier

Datum: vrijdag 22 februari 2019

Tijdens de inloopbijeenkomst over de doorontwikkeling van het Natuurkwartier op dinsdag 19 februari was er een goede opkomst. Tevens is op deze avond toelichting gegeven door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op het plan om de Poldermolen Oudegein weer maalvaardig te maken. Er waren zowel inwoners als vertegenwoordigers van de participerende organisaties in het Natuurkwartier. De bezoekers konden kennisnemen van de denkrichtingen voor mogelijke doorontwikkeling van het gebied en hierover vragen stellen. Ook kon men opmerkingen meegeven.

De voornaamste uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het Natuurkwartier zijn om de huidige kwaliteit van het Natuurkwartier te behouden en zo mogelijk te versterken. Doel is te komen tot een aantrekkelijke en duurzame inrichting en exploitatie van het gebied, waarbij zo veel mogelijk maatschappelijk ondernemerschap wordt aangeboord. Ook een duurzame oplossing voor het nu verouderde gebouw van het Milieu Educatie Centrum en het woonhuis van de beheerder van de kinderboerderij is onderdeel van de uitgangspunten. In de komende periode zullen deze denkmodellen verder uitgewerkt worden. Het voorstel zal naar verwachting voor de zomer aangeboden worden aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Meer informatie over deze avond kunt u binnenkort vinden op www.ikbennieuwegein.nl/natuurkwartier. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: natuurkwartier@nieuwegein.nl.