Ondernemers op Het Klooster ontmoetten elkaar

Datum: donderdag 14 februari 2019

Ruim 40 bedrijven ontmoetten elkaar op de jaarlijkse bijeenkomst voor gebruikers en eigenaren op bedrijvenpark Het Klooster. Deze informele bijeenkomst met als thema ‘Ken je buren’ bood de mogelijkheid om nader kennis te maken met elkaar, nieuwe bedrijven die zich binnenkort gaan vestigen en de gemeente. De heren Aantjes van Bouwcenter Nieuwegein stelden een ruimte in hun pand ter beschikking.

Verkeer

Wethouder Ellie Eggengoor van Economische Zaken opende de bijeenkomst en gaf aan trots te zijn op de ontwikkelingen van het bedrijvenpark.  Tijdens deze bijeenkomst was er volop ruimte om te netwerken. Daarnaast werd ook kort ingegaan op de huidige en toekomstige verkeerssituatie rond Het Klooster. Een specialist van de gemeente rond dit onderwerp vertelde hierover en er was gelegenheid tot het stellen van vragen.

Parkmanagement

Het Klooster heeft een goede uitstraling die we niet verloren willen laten gaan. Om die reden werd ook het onderwerp parkmanagement besproken. Planning is om dit jaar een organisatie voor parkmanagement op te richten. Tot slot lieten de ondernemers op de kavelkaart van het Klooster hun tips en tops achter. Een geslaagde en inspirerende bijeenkomst!

In het kader van de economische visie wordt er jaarlijks een ondernemersbijeenkomst voor ondernemers op Het Klooster gehouden om elkaar (beter) te leren kennen en om van elkaar te leren. In de economische visie is aangegeven dat de gemeente Nieuwegein zich hiervoor inzet vanuit haar rol als verbinder.