Kom meedenken over de Regenboogagenda

Datum: vrijdag 8 februari 2019

Op dinsdag 12 februari 2019 organiseert de Gemeente Nieuwegein in samenwerking met COC Midden-Nederland en Art.1 Midden Nederland de avond ‘Nieuwegein inclusief: Regenboogagenda’. Bart Peters is de moderator van deze avond.

Tijdens deze avond gaan we in gesprek over hoe de gemeente nog inclusiever kan zijn voor haar lesbische, homo-, bi-, trans- en intersekse (LHBTI) inwoners. Tijdens de avond, die start om 19.30 uur, kan worden meegedacht over de Regenboogagenda van Nieuwegein. 

Ongeveer zes procent van de inwoners van de gemeente Nieuwegein is lesbisch, homo, bi, trans of intersekse persoon. Volgens het SCP-rapport ‘Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa’ (mei 2018) worden Nederlanders steeds positiever over LHBTI’s. De stroom aan reacties op de Nashville-verklaring maakte dit eens te meer duidelijk. Tegelijkertijd vindt bijna een derde van de bevolking zoenende mannen ‘aanstootgevend’, is ‘homo’ op scholen het meest gebruikte scheldwoord en is er volgens één op de vijf ‘iets mis’ met mensen die zich geen man of vrouw voelen.

Recent werd in de Nieuwegeinse gemeenteraad een motie aangenomen als vervolg op het Regenboog Stembusakkoord. De motie vraagt specifiek om actie voor LHBTI’s om te zorgen dat de gemeente ook voor deze inwoners inclusief is. Tijdens de avond ‘Nieuwegein inclusief: Regenboogagenda’ zijn inwoners en organisaties van harte welkom om ervaringen te delen en mee te denken over welke acties nodig zijn. Centrale vraag zal zijn “Wat is voor jullie van belang?” Er zal worden gesproken over de rol van de gemeente, veiligheid, acceptatie, jongeren en onderwijs, kwetsbare groepen, sport en zichtbaarheid. Wethouder Kuiper kijkt uit naar de avond: “In Nieuwegein moet iedereen zich gelijkwaardig en veilig kunnen voelen. Hier mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Maar wordt dat ook zo ervaren? Wat is daar nog voor nodig?"