Werkzaamheden aanleg fietspad Ravenswade

Datum: maandag 14 januari 2019

Maandag 14 januari start de aanleg van het vrijliggende fietspad op de Ravenswade. Om de verkeershinder te beperken, voert aannemer KWS in opdracht van Laagraven Investment het werk in verschillende fasen uit. De betrokken bedrijven hebben hierover een brief ontvangen.

De bedrijven aan de Ravenswade blijven te allen tijde bereikbaar. De aansluitende inritten worden vooraf zoals afgesproken in overleg met de bedrijven tijdelijk (deels) afgesloten. Het fietsverkeer krijgt het advies om de omleidingsroute te volgen welke staat aangegeven met gele borden. Om verkeersopstoppingen te beperken, heeft de gemeente besloten de spitsknip (wegblokkade die uit het wegdek omhoog komt tijdens de spitsuren) op het westelijk deel van de Liesbosch (ter hoogte van de gevangenis) tijdens de werkzaamheden open te laten. 

Informatie

Voor meer informatie kunt deze link volgen. Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van de werkzaamheden, meld u dan aan voor de ‘news alert’ op de website.

De infrastructuur van het bedrijventerrein De Liesbosch wordt verbeterd. Het bedrijventerrein krijgt vanaf de N408 twee nieuwe toegangswegen en de bestaande toegangsweg (Ravenswade) wordt aangepast. Hierdoor verbetert de doorstroming van het verkeer en worden bestaande knelpunten opgelost.