Koninklijke Onderscheiding voor de heer Johan Olthof

Datum: vrijdag 14 juni 2019

De heer J.B.W.(Johan) Olthof werd op donderdag 13 juni benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van loco burgemeester Ellie Eggengoor ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als koster van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. 

De heer Olthof zet zich al 38 jaar als vrijwilliger in voor de Nieuwegeinse samenleving. Dat doet hij onder andere als koster in het St. Antonius Ziekenhuis. De heer Olthof is iedere zondagochtend bij de diensten aanwezig. Daarbij assisteert hij als voorganger, als collectant of bij het delen van de communie. Ook buiten de zondagochtend houdt zijn betrokkenheid niet op. Hij administreert bijvoorbeeld de collectegelden en maakt daarvan een jaarlijkse statistiek. 

De heer Olthof heeft ook veel voor de Barbara geloofsgemeenschap in Vreeswijk betekend. Hij is jarenlang actief lid geweest van een bouwgroep die in Frankrijk kapellen restaureerde. Hij was tevens lid en voorzitter van het bestuur van het jongerenkoor. De heer Olthof was bovendien voorzitter van de Werkgroep Eigen Missionarissen. Deze werkgroep, die geld inzamelde voor Vreeswijkers die in de missie werkzaam waren, was van 1982 tot 2014 actief in de Barbarakerk. 

De afgelopen drie jaar heeft de heer Olthof zich bovendien als vrijwilliger ingezet voor het bewonersinitiatief Dorpshuis Fort Vreeswijk. Hij speelt een belangrijke rol bij het operationeel beheer van het Dorpshuis. Hij zorgt onder meer voor het barbeheer en is betrokken geweest bij de opzet van het boekhoudsysteem.  

Het college feliciteert de heer Olthof van harte met deze welverdiende onderscheiding.  

Onderscheidingen

In Nieuwegein wonen vele bijzondere inwoners. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens en die veel betekenen voor de samenleving. Ze verdienen bijzondere aandacht. Daarom kunnen deze bijzondere Nieuwegeiners worden voorgedragen voor een Koninklijke of een Nieuwegeinse onderscheiding. Voor meer informatie over de onderscheidingen en de wijze waarop kandidaten kunnen worden voorgedragen, kunnen belangstellenden terecht op de pagina onderscheidingen.