Anna van Rijnpenning voor H.M.H. (Henk) Satijn

Datum: maandag 27 mei 2019

Afgelopen zaterdag ontving de heer H.M.H. (Henk) Satijn de Anna van Rijnpenning uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. De heer Satijn kreeg deze onderscheiding omdat hij gedurende langere tijd diverse vrijwilligersfuncties heeft verricht waar hij samen met anderen tal van positieve ontwikkelingen in gang heeft gezet.

Hij was bestuurslid/voorzitter van de Unie van Vrijwilligers, van Maritiem Nieuwegein, van de Telefonische Hulpdienst en van het Kunstenaarscentrum. Bij die laatste twee is hij nog steeds actief.

De heer Satijn is een voorzitter met veel kennis van zaken. Hij is kundig en enthousiast. Bij de Unie van Vrijwilligers heeft hij zich ingezet voor een kwaliteitskeurmerk. Bij Maritiem Nieuwegein was hij een grote steun voor de vrijwilligers en was het iedere keer een prestatie om de verschillende evenementen te laten slagen zonder het budget te overschrijden. Bij de Telefonische Hulpdienst heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd in de overgang naar een zelfstandige lokale organisatie en bij het Kunstenaarscentrum heeft hij zich enorm ingezet om de expositie bij de Stichting Rijnland te laten slagen. Met succes.

Maar zijn rol hield niet op bij die van het voorzitterschap. Hij was ook fotograaf, hield zich bezig met automatiseringsvraagstukken en was nauw betrokken bij tal van activiteiten. Bovendien was en is hij als bestuurder en als mens toegankelijk, geïnteresseerd, zorgvuldig en aardig voor iedereen met wie hij te maken heeft. De Anna van Rijnpenning komt het kortom meer dan toe.

Over de Anna van Rijnpenning

De Anna van Rijnpenning kan door het college van B&W worden toegekend aan personen die zich belangeloos op buitengewone wijze, geruime tijd hebben ingezet voor stad en samenleving Nieuwegein, op algemeen, kerkelijk-, cultureel-, sociaal-, maatschappelijk of sportief gebied.

Meer over Onderscheidingen

In Nieuwegein wonen vele bijzondere inwoners. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens en die veel betekenen voor de samenleving. Ze verdienen bijzondere aandacht. Daarom kunnen deze bijzondere Nieuwegeiners worden voorgedragen voor een Koninklijke of een Nieuwegeinse onderscheiding. Voor meer informatie over de onderscheidingen en de wijze waarop kandidaten kunnen worden voorgedragen, kunnen belangstellenden terecht op de pagina onderscheidingen.