Laatste fase afsluiting Ravenswade van start

Datum: donderdag 14 november 2019

De aansluiting Ravenswade–N408 is afgesloten voor het verkeer. Aannemer KWS is in opdracht van Laagraven Investment gestart met de laatste fase van de aanpassing van de Ravenswade. In deze fase wordt de (bestaande) uitgaande rijbaan en het fietspad van de Ravenswade, tussen de Veldwade en de N408, geheel aangepast naar de nieuwe situatie. De gewijzigde verkeerssituatie en omleidingsroutes worden met gele bewegwijzeringsborden  en tekstkarren aangegeven. Deze fase duurt naar verwachting tot 10 december.

Maatregelen voor verbetering doorstroming

De afgelopen dagen is gebleken dat de afsluiting gevolgen heeft voor de doorstroming van het verkeer. Laagraven Investment heeft overleg met de aannemer, provincie en gemeente om tot aanvullende maatregelen te komen om de doorstroming te verbeteren. Vanwege de omvang van de werkzaamheden is het niet mogelijk om enkel in de avond na de spits of nacht te werken en de weg overdag weer open te stellen. De aanvullende maatregelen worden gecommuniceerd op de website www.nieuwe-infra-liesbosch.nl.

Route

Het bedrijventerrein is bereikbaar via:

  • De nieuwe noordelijke ontsluitingsweg vanaf de N408 (Liesbosch Noord) en de nieuwe zuidelijke verbindingsweg (Liesbosch Zuid) N408-Biezenwade.
  • De zuidelijke verbindingsweg (Biezenwade–N408) is de uitgang voor het bedrijventerrein. Gedurende de werkzaamheden is het ook mogelijk om gebruik te maken van de spitsknip richting Utrecht.

Bezoekers van de bedrijven rond McDonalds (onder andere Shurgard/AsianTower/KPN) kunnen de bedrijven via de bestaande inrit vanaf de Ravenswade bereiken. U kunt het parkeerterrein verlaten via de doorsteek richting het parkeerterrein van Hornbach.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.nieuwe-infra-liesbosch.nl. Ook kunt u voor vragen contact opnemen met omgevingsmanager Stefan Muis. Hij is per e-mail bereikbaar op info@laagraveninvestment.nl.
Het bedrijventerrein De Liesbosch, gelegen tussen het Merwedekanaal, de provinciale weg N408 en de rijksweg A12, krijgt vanaf de N408 twee nieuwe toegangswegen en de bestaande toegangsweg (Ravenswade) wordt aangepast. Hierdoor verbetert de doorstroming van het verkeer en worden bestaande knelpunten opgelost.