Het Stadshuis verandert in een levendige plek voor alle Nieuwegeiners

Datum: donderdag 31 oktober 2019

Het Stadshuis verandert in een levendige plek waar inwoners terecht kunnen met vragen over meedoen, leven en wonen in Nieuwegein. Een gezellige plek waar gastvrijheid en gemak voorop staat. Waar men graag komt en waar altijd iets te doen is. Een Stadshuis dat mensen, kennis en organisaties verbindt.

Waarom wordt een deel van het Stadshuis verbouwd?

In 2011 is het Stadshuis in gebruik genomen. Het gebouw was bedoeld als levendige, gezellige en toegankelijke plek voor alle Nieuwegeiners in het hart van de stad. De invulling van de begane grond met winkels bleek de afgelopen jaren niet haalbaar. De leegstand leidt tot een structureel financieel tekort. De gemeenteraad heeft de gemeente daarom de opdracht gegeven het Atrium te herinrichten en heeft hiervoor een budget van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Samenwerkende partners

De gemeente Nieuwegein, bibliotheek De tweede verdieping, Werk en Inkomen Lekstroom, het Vrijwilligershuis, GGD en MOvactor werken samen aan dit project. Dit doen ze door een gemeenschappelijke dienstverlening op te zetten op basis van behoeften en wensen van de Nieuwegeiners.

Voorlopig concept

Op 3 oktober presenteerden de projectleiders van het Atriumproject het voorlopige concept aan de gemeenteraad tijdens een raadsinformatieavond. Zo wordt er getoetst of ze goed op koers liggen. De aankomende tijd wordt er hard gewerkt de nieuwe ruimte en het gezamenlijke dienstverleningsconcept verder vorm te geven. Naar verwachting wordt begin 2020 het definitieve plan aangeboden aan de gemeenteraad en zal er later dat jaar gestart worden met de bouwwerkzaamheden. 

Sfeerimpressie Atrium Stadshuis