Nieuw standplaatsenbeleid

Datum: maandag 14 oktober 2019

De visverkoper, bakker of bloemist die vanuit een verkoopwagen producten verkoopt. De zogenoemde standplaatsen kennen we bij winkelcentra en op bedrijventerreinen. De gemeente speelt in op nieuwe landelijke jurisprudentie en stelt voor om het beleid voor standplaatsen te vernieuwen. In de praktijk komen ondernemers die vanuit een verkoopwagen hun producten verkopen hiermee eerder in aanmerking voor een beschikbare standplaatslocatie. Nieuwe standplaatsvergunningen worden niet meer voor onbepaalde tijd verleend, maar voor een periode van vijf jaar. Wel houdt de gemeente rekening met voldoende beschikbare ruimte bij winkelcentra voor bezoekers en hulpdiensten, waardoor op bepaalde plekken het aantal toegestane verkoopwagens teruggaat van twee naar één. Het nieuwe beleid geldt voor nieuwe aanvragen, voor huidige standplaatshouders verandert er niets.

Inspraakreactie mogelijk

Voordat het nieuwe beleid ingaat, legt de gemeente het ontwerp van het nieuwe standplaatsenbeleid ter inzage voor. Dat betekent dat er gedurende zes weken van 15 oktober tot en met 26 november voor geïnteresseerden gelegenheid is om op het nieuwe beleid te reageren. Het ontwerp standplaatsenbeleid is te vinden op de de pagina standplaatsenbeleid. Daar staat ook aangegeven hoe u uw inspraakreacties kunt indienen. Het ontwerp standplaatsenbeleid  ligt ook tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie van het Stadshuis. 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eckhardt Regeer, beleidsadviseur Economische Zaken, via telefoonnummer 030-607 14 34 of per e-mail op e.regeer@nieuwegein.nl.