Vandaag is het Global Goals Vlaggendag

Datum: woensdag 25 september 2019


Vandaag hijsen we samen met nog zo’n veertig gemeenten de Global Goals vlag. Vier jaar geleden op 25 september 2015 tekenden 193 landen tijdens de jaarlijkse VN-vergadering een akkoord over zeventien zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s omvatten wereldwijde uitdagingen rondom armoede, klimaatverandering en ongelijkheid waar iedereen mee wordt geconfronteerd en iedereen een bijdrage aan kan leveren om deze uitdagingen aan te pakken. Over de hele wereld worden op deze dag activiteiten georganiseerd.

 

‘Het is vandaag een mooie dag om stil te staan bij de vraag: hoe maken we de wereld een betere plek voor ons allemaal en voor toekomstige generaties? Als gemeente werken we aan diverse maatschappelijke thema’s die bijdragen aan de SDG doelen. Zo zetten we stevig in op de omslag naar schone  energie, duurzaam inkopen en het hergebruiken van afval als nieuwe grondstof. Ook werken we aan gelijke kansen voor iedereen via goed onderwijs, schuldhulpverlening  en helpen we mensen voor wie dat moeilijker gaat aan een plek op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn we onder meer met scholen, inwoners, de werkgroep Rundu (zie www.werkgroeprundu.nl) actief in andere landen en maken we mensen bewust van internationale vraagstukken.’

 

            Wethouder Marieke Schouten, wethouder Duurzaamheid en Internationalisering.