Werkzaamheden fietsoversteek kruising Ravenswade – Grote Wade

Datum:

Het grootste deel van de wegwerkzaamheden op bedrijventerrein De Liesbosch is afgerond.Vanaf maandag 2 maart start aannemer KWS met de resterende werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit de aanpassing van de fietsoversteek op het kruispunt Grote Wade - Ravenswade, het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op de Ravenswade en de vervanging van het tijdelijke asfalt op de N408. Vanaf april zijn alle wegwerkzaamheden op het bedrijventerrein gereed.

Aanpassen fietsoversteek Ravenswade (Grote Wade en Veldwade)

Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 maart wordt gewerkt aan de fietsoversteek op de kruising Ravenswade - Grote Wade. Ten behoeve van deze werkzaamheden is de Grote Wade tijdelijk doodlopend voor het autoverkeer. De Ravenswade blijft open voor verkeer. Fietsers kunnen over de Ravenswade langs de werkzaamheden. Vanaf 6 maart is de veilige oversteek voor fietsers klaar en weer beschikbaar voor het verkeer. Later in maart volgen de werkzaamheden voor het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op de Ravenswade en de vervanging van het tijdelijke asfalt op de N408. Daarover wordt u voor de start van de werkzaamheden geïnformeerd.