Geslaagde actie vervangen kleine asbest schuurdaken

Datum:

Eerder dit jaar startte de gemeente een actie waarbij huiseigenaren samen met hun buurt asbestdaken van schuur of bijgebouw konden vervangen. Door de coronacrisis lag dat een tijdje stil. Maar vorige maand is de actie in een aangepaste vorm doorgegaan. Huiseigenaren konden zelf hun asbestdak verwijderen en ervoor kiezen om het zelf naar het recylestation te brengen of door ons gratis te laten ophalen en afvoeren. We planden voor deze actie drie zaterdagen in oktober en stelden asbest-veiligheidspakketten beschikbaar met daarin instructies voor het verwijderen van het dak, inpakmateriaal en beschermende kleding. De actie was een succes. Ongeveer 20% van het totale aantal asbestschuurdaken < 35 m2  is met deze actie gesaneerd.

In cijfers

  • 350 (bij benadering) particuliere schuurtjes in totaal in Nieuwegein met een asbestdak  <35m2
  • 70 huiseigenaren deden mee aan de actie
  • 100 asbest-veiligheidspakketten samengesteld en bezorgd bij de deelnemers
  • 3 ophaal-zaterdagen gepland
  • 32 keer bij huiseigenaren asbestdaken opgehaald
  • 38 huiseigenaren brachten het dak zelf naar het recyclestation
  • 20 procent van het totale aantal asbestschuurdaken < 35 m2  is met deze actie gesaneerd

Meer informatie