College Nieuwegein blijft investeren in een vitale stad

Datum:

Het college van Nieuwegein blijft ook de komende vier jaar investeren in klimaat, woningbouw en leefbaarheid. Hiermee wil het college realiseren dat de bouw van woningen doorgaat, leefbaarheid en duurzaamheid verbeteren en de zorg voor inwoners op een hoog niveau blijft. Door te blijven investeren in openbare ruimte, voorzieningen, vergroening, verduurzaming, verkeersdoorstroming en betere dienstverlening blijft Nieuwegein ook in de toekomst een prettige stad om in te wonen en te werken. 

Dat blijkt uit de Programmabegroting 2021-2024 die het college vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.  In de begroting vertaalt het college de ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen maken we het verschil’ naar plannen voor komende vier jaar. 

Gezonde financiën 

Bij de investeringen blijven gezonde financiën het uitgangspunt. Die staan in Nieuwegein, evenals bij veel andere gemeentes, onder druk doordat de gemeente de afgelopen jaren steeds meer taken van de landelijke overheid heeft gekregen, bijvoorbeeld in het zogeheten ‘sociaal domein’ (zorg en ondersteuning voor inwoners). Daardoor zijn de kosten fors gestegen. De gemeente ontvangt al jaren onvoldoende geld van de landelijke overheid om de kosten te kunnen betalen. Om de zorg en ondersteuning voor inwoners ook in de nabije toekomst op een hoog niveau te kunnen houden, is grip op de kosten in het sociaal domein van groot belang. 

Wethouder financiën Hans Adriani: “Al jaren is de druk op de gemeentefinanciën onverminderd hoog. Daar is begin dit jaar de coronacrisis bijgekomen. Tegelijkertijd hebben gemeentes de verantwoordelijkheid om voor onze inwoners een prettige leefomgeving te realiseren, met voldoende woningen, zorg en maatschappelijke voorzieningen. Er moet structureel iets veranderen om tot eerlijke en evenwichtige financiële verhoudingen tussen de landelijke overheid en gemeenten te komen, zodat gemeentes ook op langere termijn noodzakelijke voorzieningen voor inwoners overeind kunnen houden.” 

Gemeenteraad aan zet 

De begroting is pas definitief na vaststelling door de gemeenteraad. College en gemeenteraad vergaderen voor het eerst over de begroting op 21 oktober. Op 5 november stelt de gemeenteraad de begroting definitief vast.  

U kunt de Programmabegroting raadplegen op de website van de raad: https://ris2/ibabs.eu/Nieuwegein. Ga naar kalender en klik op 21 oktober.