Koninklijke Onderscheiding voor Gemma Wiegant (directeur-bestuurder De Tweede Verdieping)

Datum:

Op vrijdag 10 december 2021 ontving mevrouw Gemma Wiegant een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Wiegant werd verrast met de onderscheiding bij haar afscheid als directeur-bestuurder van Stichting Bibliotheek Nieuwegein (De Tweede Verdieping).

De Tweede Verdieping

Mevrouw Wiegant heeft het altijd belangrijk gevonden dat mensen plezier beleven als ze in de bibliotheek zijn. Dit bleef niet onopgemerkt in binnen- en buitenland. Zo werd bibliotheek De Tweede Verdieping in 2013 Bibliotheek van het jaar in de categorie Middelgrote bibliotheken. Gemma’s pionierswerk in de ontwikkeling van de bibliotheekfunctie op landelijk niveau leidde tot internationaal aanzien. Daarnaast heeft de bibliotheek van Leeuwarden mevrouw Wiegant als expert om advies gevraagd bij de nieuwbouw van een bibliotheek (met name wat de organisatie en de dienstverlening betreft).

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI)

Gemma Wiegant trad toe tot het bestuur van de KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals op 6 juni 2013. Zij bekleedde tot 1 januari 2017 de functie van algemeen bestuurslid. Als directeur/bestuurder van de Tweede Verdieping in Nieuwegein besteedde Gemma extra veel tijd en aandacht aan de medewerkers in de openbare bibliotheken met hun specifieke eisen en wensen.

Samen voor Nieuwegein

Sinds 2012 heeft Gemma Wiegant zitting genomen in de Raad van Advies van Samen voor Nieuwegein. Samen voor Nieuwegein werkt sinds 2020 aan haar passie; een hechtere samenleving door in de lokale gemeenschap verbindingen te leggen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

D66

Gemma Wiegant was met verve raadslid voor D66 Vught van maart 2018 tot en met november 2020. Haar portefeuille bestond uit: Zorg en WMO, Jeugdzorg, Sport en beweging, Gezondheid, Onderwijs, Kunst en cultuur en Regionale samenwerking.

Kortom, Gemma Wiegant is een innovatieve en maatschappelijk betrokken Nieuwegeiner. De gemeente is trots op mevrouw Wiegant en feliciteert haar van harte met deze onderscheiding!

Foto: Fototeam KenM