Ontwerp-waterbeheerprogramma ter inzage!

Datum:

Nederland staat de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven. De snelheid van klimaatverandering is ongeëvenaard en de effecten (extreme droogte én extreme neerslag) zijn nu al zichtbaar. Ook de afname van biodiversiteit gaat sneller dan ooit in de menselijke geschiedenis. Om dit tegen te gaan is een energietransitie gaande, moeten we een omslag maken naar een klimaatbestendige inrichting, een circulaire economie en meer duurzame landbouw. In al deze uitdagingen speelt water een rol. Daarnaast is er een grote woningbouwopgave. Deze opgaven samen leveren een grote druk op de ruimte op.

Niet voor niets zijn water als uitgangspunt in de ruimtelijke ordening en samen werken aan een toekomstbestendig gebied belangrijke ambities uit ons ontwerp-waterbeheerprogramma voor de komende zes jaar. "We willen als waterschap het water een meer sturende rol in de ruimtelijke ordening geven", zeggen Els Otterman en Jeroen Haan, hoogheemraad en dijkgraaf. "We noemen dat stroomopwaarts werken, gericht op de toekomst. Hoe dat precies moet? Daar hebben we geen pasklaar antwoord op, maar dat vinden we graag uit, samen met onze partners!"

Het ontwerp-waterbeheerprogramma ligt de komende negen weken ter inzage; tot en met maandag 13 september kan iedereen zijn of haar reactie geven. Op onze website (hdsr.nl/waterbeheerprogramma) vindt u een link naar het ontwerp-waterbeheerprogramma en ziet u ook hoe u een reactie kunt geven.