Plannen bekend hoe de regio Utrecht in 2030 energie opwekt

Datum:

De Regionale Energie Strategie (RES) van de regio U16, waar ook de gemeente Nieuwegein onderdeel vanuit maakt, is gepubliceerd. Het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio 1,8 Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken en welke warmtebronnen mogelijk beschikbaar zijn.

Wethouder Energie en Klimaat Marieke Schouten: “Onze bijdrage aan de RES 1.0 richt zich op het realiseren van grootschalige opwek van elektriciteit met minimaal 14 ha zonnevelden. Daarvoor hebben we de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met inwoners, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties, met de vraag aan welke randvoorwaarden zonnevelden in Nieuwegein moeten voldoen. We hebben zogenaamde zoekgebieden met een oppervlakte van zo’n 37 ha waar zonnevelden mogelijk zijn. Ook richten we ons op het stimuleren van de maximale potentie voor zon op grote dakoppervlakken (vanaf 60 panelen). De plannen voor zonne-energie sluiten aan bij onze ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. In Nieuwegein zijn reeds vijf windmolens en twee zonnevelden (Galecop en Waternet) gerealiseerd. De duurzame energie die deze opleveren, telt ook mee in deze RES 1.0.

Samen met andere gemeenten en de provincie Utrecht dienen wij bij het ministerie van EZK een verzoek in om in gezamenlijkheid de potentie voor de opwek van zonne-energie op rijksgronden en geluidsschermen langs de rijkswegen A1, A2, A12, A27 en A28 in de provincie Utrecht (verder) te verkennen.”

Iedere gemeente draagt zijn steentje bij aan het overstappen op duurzame energie. Sommige gemeenten zijn daarmee verder dan andere gemeenten. Na de zomer besluiten de gemeenteraden, de algemeen besturen van de waterschappen en de provinciale staten over de RES. Na de vaststelling kunnen inwoners blijven meedenken en meepraten over het uitwerken ervan.

Hoeveel elektriciteit gaat de regio opwekken en hoe

Om op een duurzame manier in de energievraag te voorzien wil de regio U16 in 2030 een hoeveelheid van 1,8 TWh duurzame elektriciteit opwekken. Dit is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 540.000 huishouders en een derde van het totale energieverbruik in de regio. In de RES staat dat je daarvoor een combinatie nodig hebt van bijvoorbeeld 26 windturbines, 800 hectare zonnevelden en 300 tot 500 hectare grote daken met zonnepanelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Regionale Energie Strategie en het volledige nieuwsbericht (onder ‘actueel’) over de bekendmaking van de RES vindt u op www.energieregioutrecht.nl.